Logo

Webinar "Mutyzm wybiorczy jako zaburzenie lękowe"

Date

Thursday, January 17, 2019

Time

08:00 PM Europe/Madrid

convert to my timezone
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Kim jesteś?
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

Presenter

Anna Strzelecka

Fundacja Mutyzm Wybiórczy - Reaktywacja

Fundacja "Mutyzm Wybiórczy - Reaktywacja" zaprasza na kolejne webinarium z Anią Strzelecką, mamą dziecka, które pokonało mutyzm wybiórczy.
Ania przekaże Wam swoją wiedzę, popartą ogromnym doświadczeniem.

W ramach tego wykładu prowadząca wyjaśni czym jest mutyzm wybiórczy, jakie są czynniki predysponujące, podtrzymujące i wywołujące to zaburzenie oraz dlaczego praca w szkole, przedszkolu i środowisku jest najistotniejsza. Poda również kilka wskazówek dla rodziców, nauczycieli i specjalistów jak w codziennym życiu mogą pomóc takiemu dziecku, kiedy spotkają się z nim w szkole lub podczas diagnozy. 

Szkolenie odbędzie się w formie spotkania online podczas którego uczestnicy będą mogli zadawać pytania tylko pisemnie, na czacie.

Kiedy: 17.01.2019, 20:00 - 22:15

Warto zajrzeć do pokoju 15 minut przed, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.
Spotkanie nie jest przeznaczone dla dzieci, więc jeśli nie masz warunków, aby nie podsłuchiwały - koniecznie załóż słuchawki! 

MIEJSCA ZOSTAŁY WYCZERPANE - można zapisać się na listę rezerwową. 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu drogą mailową.


Do usłyszenia!

Polityka prywatności Fundacji "Mutyzm Wybiórczy - Reaktywacja"

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja z siedzibą w Bochni przy ul. Kurów 174, 32-700 Bochnia;
- w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: info@mutyzm–wybiorczy.org.pl lub Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja z siedzibą w Bochni przy ul. Kurów 174, 32-700 Bochnia;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji szkolenia online - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6  miesięcy,
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora.